Ing. Václav Včelica

Projekční práce ve stavebnictví

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přehled projektů

2011/06 - dnes

Samostatný projektant na živnostenské oprávnění, provádění staveb
Iskérka o.s. - Stavební úpravy domu č.p.537, Rožnov p.R.
Iskérka o.p.s. - Stavební úpravy domu č.p.534, Rožnov p.R./Rekonstrukce Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm
Novostavba haly a sídla firmy v kat.Vidče
Novostavba RD na poz. č. 1418/4 v katastru Zašová
Nástavba hotelu Relax Kyčera na Prostřední Bečvě
Rekonstrukce bytu Stříbro
Novostavba stodoly Hážovice
Rekonstrukce bytu Stříbro 79
Realizace úspor energie Sokolovny TJ MEZ Vsetín

Provádění staveb:
Pokládka šindelové střechy a drobné tesařské práce na hradu v Malenovicích u Zlína (ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)
Provádění šindelové střechy a nadkrokevního zateplení střechy v Bedřichově č.p.69 (ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)
Pokládka šindele na střeše hrázděného domu v Kraslicích (historický objekt z roku 1738, ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)
Částečná výměna šindelové krytiny, ochranný nátěr - Čistá 171 (historický objekt z 16.století, ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)
Provedení části dřevěné fasády Rožnov pod Radhoštěm (ve spolupráci s tesařem Milanem Kováčem)
Pokládka šindele na kapli v Bojkovicích tzv. Tetaurka (šestiboká hřbitovní kaple ze 17. století, ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)
Provedení šindelového obkladu na hotelu Bauer (dříve Pokrok) na Bílé (ve spolupráci s www.sindelezvalasska.cz)

2008/01 - 2011/06

Mátl a Kyšák s.r.o.
Pozice: stavební projektant


Náplň práce: projekční činnost, vedení a koordinace projektů
Administrativní centrum Nad Porubkou    DSP - výkresy tvaru
Polyfunkční dům na ul. 28.října - Ostrava    DSP - výkresy tvaru
Apartmánový dům Kristián    DUR, DSP, DPS (studie Petr Lichnovský, architektonická kancelář s.r.o.)
Archeopark Chotěbuz - 2.část    DUR, DSP, DPS

Demolice kotelny    DBP
Stavební úpravy RD Lehnertových    DSP - zateplení objektu
Stavební úpravy RD Sklenářových    DSP - výkresy tvaru
Rekonstrukce a přístavba restaurace Čeladná    DPS
Energetické úspory ZŠ Šromotovo náměstí    DSP, DVZ
Skladová hala, Baumit, Dětmarovice    DUR, DSP, DVZ
Regenerace Brownfields Janovice    DSP, DVZ
Novostavba truhlářské dílny    Studie, DUR, DSP
Rekonstrukce farního domu ve Stříteži nad Bečvou    DUR, DSP, DVZ
Kompostárna a sběrný dvůr Huslenky    DUR, DSP, DVZ
Obnova a využití kotelny v Malé Šťáhli    DSP, DVZ
Přístavba a rekonstrukce kuchyně MŠ Horní Paseky    DUR, DSP, DVZ
Zastavovací plán Nad sokolovnou    Studie
Rodinný penzion v Trojanovicích - změna stavby    Studie, DSP, DPS
Doplňkové stavby u domu č.p. 777    Studie, DUR, DSP
Nadstavba, přístavba a stavební úpravy domu č.p. 609    Studie, DUR, DSP
Sjezd k parcele č. 927 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm    DUR, DSP

 

2001 - 2007

Studium na Fakultě stavební VUT Brno
Obor Pozemní stavitelství – Pozemní stavby a architektura
Absolventský projekt „Léčebný a rehabilitační pavilon, LDN Červený kopec, Brno“

Vysvětlivky:
DBP - Dokumentace bouracích prací
DUR - Dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - Dokumentace pro stavební povolení
DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele - obsahuje DSP a rozpočet s výkazy výměr (DVZ je podklad pro vysoutěžení dodavatele, některé položky jsou následně upřesněny v DPS)
DPS - Dokumentace pro provedení stavby - oproti DSP je podrobnější, na výkresech jsou odkazy na všechny použité výrobky, obsahuje výkresy výztuže, výpisy výrobků, položkový rozpočet. Slouží jako podklad pro prováděcí firmu, ale také pro investora, aby mohl kontrolovat kvalitu použitých výrobků a technické provedení stavby
DSS - Dokumentace skutečného stavu