Ing. Václav Včelica

Projekční práce ve stavebnictví

  • ZvÄ›tšit velikost pĂ­sma
  • VĂ˝chozĂ­ velikost pĂ­sma
  • Zmenšit velikost pĂ­sma

Kolik mne bude stát projekt na zateplení domu

Email Tisk PDF

Cena projektu je individuální, pohybuje se v rozmezí 1- 4% celkové ceny zateplení. Pro malý rodinný dům 10x10m o výšce 7m, nepodsklepený, při ceně zateplení 600 000 Kč je cena projektu s položkovým rozpočtem na jednotlivé práce 24 000 Kč. Projekt zateplení školy v objemu prací 10 mil.Kč stojí okolo 1,5% (150 000 Kč).

V ceně projetu jsou pak zahrnuty tyto práce:

Příprava podkladů - dohlédání podkladů na stavebním úřadě, předání podkladů a zadání od investora
Projekt ke stavebnímu povolení/ohlášení včetně zprávy pořární bezpečnosti a energetického posouzení
Projednání ve stavebním řízení
Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu
Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli - výběr dodavatele - dle dohody s investorem
Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor a technický dozor investora - dle dohody s investorem
Spolupráce po dokončení stavby - dle dohody s investorem