Ing. Václav Včelica

Projekční práce ve stavebnictví

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Knihovnička

Výběr knih k zapůjčení z mé stavební knihovničky.

Pokud si chcete některou z knih zapůjčit, kontaktujte mne přes e-mail či telefonem.Ted Owens: Building with awardness

Constructing a straw bale solar home requires the merging of solar design with alternative building techniques. Books are useful for accessing information on these topics quickly and easily, while videos are a great way to show actual building methods and techniques firsthand.
The Building with Awareness DVD/guidebook combination brings you the best of both worlds. The award-winning DVD is inspiring and informative, with over five hours of material on every aspect of building a green home. The handy reference guidebook complements the DVD, with color photographs, diagrams, suggestions, and step-by-step methods, all condensed into a nuts-and-bolts format. Used together, these two valuable resources provide a visually dynamic and easy-to--understand library of information.

Ted Owens: Building with Awareness: The Construction of a Hybrid Home DVD and Guidebook, Synchronos Design Inc, 2005, paperback, 152 pages + DVD, English

http://www.buildingwithawareness.com/

 

Eugen Nagy: Nízkoenergetický ekologický dům -- Novostavba a renovace

Téma publikace je zaměřené na současný celosvětový trend - na ekologii, nutné úspory energie, trvale udržitelný rozvoj. Právě v oblasti stavebnictví nastávají změny v přístupu k použitým materiálům a technologiím, kde se klade důraz na ochranu životního prostředí. Tato publikace se proto komplexně zaměřuje na fakta a kritéria ovlivňující navrhování, výstavbu, provoz nízkoenergetických ekologických budov se zaměřením na šetrné využívání zdrojů, materiálové a energetické úspory, tvorbu vnitřního klimatu a efektivní zhodnocení investicí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány konstrukcím hrubé stavby, vnitřní povrchové úpravě, vytápěcím systémům, větrání, racionálnímu hospodaření s vodou a odpady... Je zřejmé, že zásady ekologické výstavby budou vzhledem ke vstupu do evropských struktur předmětem aproximace legislativy ČR. Publikaci doplňuje množství ilustrací, schémat a fotografií; závěr je věnován konkrétním příkladům budov.

Eugen Nagy: Nízkoenergetický ekologický dům -- Novostavba a renovace, Nakladatelství Jaga, 2002, brožovaná, 299 stran, 302 x 216 mm, česky

 

Beranovský, Truxa: Alternativní energie pro váš dům

Kniha se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v ČR. Popisuje základní principy využití solární, větrné a vodní energie, energie biomasy a nízkopotenciální (geotermální) energie včetně praktických příkladů, schémat a fotografií. Každá kapitola je doplněna statí o informačních zdrojích zejména na Internetu. Závěr knihy je věnovaný ekonomice projektů, vyhodnocení spotřeby tepla a nákladů na vytápění.

Jiří Beranovský, Jan Truxa, František Hrdlička, Martin Bursík: Alternativní energie pro váš dům, Nakladatelství Era, brožovaná, 126 stran, 14,5 × 21 cm, česky

 

Christopher Day: Duch a místo

Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům.
Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jméno rychle spojí s počátky ostrovní ekologické architektury. S využitím elementů světla, vody, země, tepla a vzduchu hledá Christopher Day cesty, jak pojmout lidský prostor, jak organizovat lidské prostředí, jak vytvořit příjemné stavby. Kniha Duch a místo ukazuje, jak nakládat s udržitelným prostředím skrze sociální momenty vnímání a obývání staveb. Jak sladit tělesné, fyzikální s duševním. Na mnoha příkladech domů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, autor předvádí, jak můžeme stavět domy, které naopak povznášejí našeho ducha, posilují vztahy mezi obyvateli domu a jsou příjemné na pohled i pro přírodu. Publikace je bohatě vybavena autorovými kresbami, náčrty, schématy a fotografiemi.

Christopher Day: Duch a místo, Nakladatelství Era, brožovaná, 276 stran, 19 × 24 cm, česky